تعاونی کارکنان آموزش و پرورش کشور

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هزینه درمان» ثبت شده است

0) بیمه تکمیلی 1  شامل چه کسانی می‌شود , ضوابط و شرایط آن چیست ؟ (جدید)

 

1) مشاهده مبالغ هزینه های درمان واریز شده به حساب شما و مدارک در حال رسیدگی

 

2) مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

در پنجره گشوده شده فقط نام استان را انتخاب نمایید تا به نتیجه کاملتری دست یابید .

 

3) بیمارستان‌هایی که با مراجعه به آنها هزینه‌ای از شما دریافت نمی‌شود .
(این لیست قدیمی است، قبل از مراجعه به بیمارستان، با بیمارستان تماس بگیرید.)

 

4) مشاهده ی اطلاعات و مشخصات ثبت شده در سامانه بیمه آتیه سازان حافظ از شما و افراد تحت تکفلتان

 

5) آدرس و شماره تلفن نمایندگان بیمه آتیه سازان , حاضر در استان و منطقه محل خدمت شما

 

6) متن کامل قرارداد بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران

 

7) دفترچه کامل تعرفه‌‌های هزینه‌های درمان , که بیمه آتیه‌سازان براساس آن هزینه‌های درمان را بررسی و پرداخت می‌نماید.

 

8) خلاصه‌ی تعهدات بیمه آتیه‌سازان برای پوشش بیمه‌ی طلایی

 

9) مدارک لازم جهت پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی و سرپایی

 

10) مدارک لازم جهت هزینه‌های بستری (جراحی)

 

11) مدارک لازم جهت پذیرش اسناد بستری درمان طبی

 

12) مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه

 

13) آدرس و تلفن شعب بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

 

14) دریافت هزینه‌های درمانی در صورت مراجعه به بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد و پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه شده

.

15آدرس و شماره تلفن درمانگاههای فرهنگیان در سراسر کشور

 

 • کارمندیار
در اینحالت بیمه شده باید پس از بستری و پرداخت هزینه ها با در دست داشتن مدارک زیر جهت دریافت هزینه بستری به یکی از شعب شرکت بیمه گر مراجعه نماید .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های بستری:
 1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی (بیمار).
 2. کارت ملی بیمه شده اصلی (بیمار).
 3. اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان مهمور به مهر بیمارستان.
 4. گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور به مهر پزشک معالج).
 5. گواهی سایرپزشکان معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده ممهور به مهر پزشکان.
 6. برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک (جراح و یا جراحان و کمک جراح) و متخصص بیهوشی.
 7. اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان ممهور به مهر واحد مربوطه و یا فاکتور خرید وسیله ممهور به مهر جراح، اتاق عمل، بیمارستان و شرکت فروشنده کالا. 
 8. اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و ......... ممهور به مهر واحد مربوطه.
 9. برگه شرح حال بیمار، خلاصه پرونده.
 10. سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستانی.
 11. ارئه گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه گر اول ارائه شده باشد.
 12. درصورتی که بیمه شده راسأ نسبت به تهیه تجهیزات مورداستفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح، اتاق عمل الزامی می باشد.
 • کارمندیار