تعاونی کارکنان آموزش و پرورش کشور

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تکمیلی فرهنگیان» ثبت شده است

0) بیمه تکمیلی 2  شامل چه کسانی می‌شود , ضوابط و شرایط آن چیست ؟ (جدید)

 

1) مشاهده مبالغ هزینه های درمان واریز شده به حساب شما و مدارک در حال رسیدگی

 

2) مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

در پنجره گشوده شده فقط نام استان را انتخاب نمایید تا به نتیجه کاملتری دست یابید .

 

3) مشاهده ی اطلاعات و مشخصات ثبت شده در سامانه بیمه آتیه سازان حافظ از شما و افراد تحت تکفلتان

 

4) آدرس و شماره تلفن نمایندگان بیمه آتیه سازان , حاضر در استان و منطقه محل خدمت شما

 

5) دفترچه کامل تعرفه‌‌های هزینه‌های درمان , که بیمه آتیه‌سازان براساس آن هزینه‌های درمان را بررسی و پرداخت می‌نماید.

 

6) خلاصه‌ی تعهدات بیمه آتیه‌سازان برای پوشش بیمه‌ی تکمیلی قرارداد دوم (تکمیلی خاص)

 

7) مدارک لازم جهت پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی و سرپایی

 

8) مدارک لازم جهت هزینه‌های بستری (جراحی)

 

9) مدارک لازم جهت پذیرش اسناد بستری درمان طبی

 

10) مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه

 

11) آدرس و تلفن شعب بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

 

12) دریافت هزینه‌های درمانی در صورت مراجعه به بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد و پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه شده

13) آدرس و شماره تلفن درمانگاههای فرهنگیان در سراسر کشور 

  • کارمندیار

0) بیمه تکمیلی 1  شامل چه کسانی می‌شود , ضوابط و شرایط آن چیست ؟ (جدید)

 

1) مشاهده مبالغ هزینه های درمان واریز شده به حساب شما و مدارک در حال رسیدگی

 

2) مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

در پنجره گشوده شده فقط نام استان را انتخاب نمایید تا به نتیجه کاملتری دست یابید .

 

3) بیمارستان‌هایی که با مراجعه به آنها هزینه‌ای از شما دریافت نمی‌شود .
(این لیست قدیمی است، قبل از مراجعه به بیمارستان، با بیمارستان تماس بگیرید.)

 

4) مشاهده ی اطلاعات و مشخصات ثبت شده در سامانه بیمه آتیه سازان حافظ از شما و افراد تحت تکفلتان

 

5) آدرس و شماره تلفن نمایندگان بیمه آتیه سازان , حاضر در استان و منطقه محل خدمت شما

 

6) متن کامل قرارداد بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران

 

7) دفترچه کامل تعرفه‌‌های هزینه‌های درمان , که بیمه آتیه‌سازان براساس آن هزینه‌های درمان را بررسی و پرداخت می‌نماید.

 

8) خلاصه‌ی تعهدات بیمه آتیه‌سازان برای پوشش بیمه‌ی طلایی

 

9) مدارک لازم جهت پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی و سرپایی

 

10) مدارک لازم جهت هزینه‌های بستری (جراحی)

 

11) مدارک لازم جهت پذیرش اسناد بستری درمان طبی

 

12) مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه

 

13) آدرس و تلفن شعب بیمه آتیه سازان در سراسر کشور

 

14) دریافت هزینه‌های درمانی در صورت مراجعه به بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد و پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه شده

.

15آدرس و شماره تلفن درمانگاههای فرهنگیان در سراسر کشور

 

  • کارمندیار