تعاونی کارکنان آموزش و پرورش کشور

در این قسمت از سایت ، همکاران فرهنگی عزیز می توانند  در خصوص مسائل مربوط به فرهنگیان کشور (مشکلات و سئوالات ، انتقادات ، تقدیر و تحسین‌ها ، راهنمایی‌ها و راهکارها ، پیشنهادات  و‌... ) با دیگر فرهنگیان بزرگوار تبادل نظر فرمایند .

بر روی گزینه موردنظر خود کلیک نموده و نظرات همکاران فرهنگی دیگر را در آن خصوص مطالعه و نظر خود را درج فرمایید :

  • کارمندیار